Priser & Avtal


För kunder till Orrens Hamn gäller Allmänna villkor tillsammans med Sweboats Båtplatsavtal samt Konsumenttjänstavtal. Där de Allmänna villkoren skiljer sig från Sweboats avtal, är det de Allmänna villkoren som gäller.

 

Båtplatsavtalet är tillämpligt för de som hyr förvaringsplats på Orrens Hamn.

Båtförvarings- och konsumenttjänstavtalet är tillämpligt när båtägaren beställt servicetjänster av Orrens Hamn AB.